Musikk

Musikk gir rom for følelser

Musikk har en sentral plass i vår gravferdstradisjon og er svært ofte en viktig del av seremonien.

Den musikken avdøde selv satte høyt kan fremføres under sermonien. Tradisjon kan også veie tungt: Tilhørighet i en familie, et lokalsamfunn eller et trossamfunn, gir gjerne føringer ved valg av musikk. Personlige musikkvalg gir seremonien en personlig tone og er ofte et mektig bidrag til en vakker avskjed.

Kirkelige seremonier

Musikk har alltid stått sentralt i kirkens gravferdsritual. Forrettende prest og organist kan veilede i valg av musikk, og de skal også godkjenne valg av salmer og sanger. Organisten har faglig tyngde musikalsk og ofte lang erfaring med hva som fungerer godt ved gravferd. Kontakt med prest og organist på et tidlig tidspunkt gir ofte gode løsninger. 

Humanistiske seremonier

Ved humanistiske seremonier vil kirkerommet ikke benyttes, og man står fritt i valg av musikk. Både Human-Etisk forbund og Mosjøen begravelsesbyrå kan hjelpe familien med å finne seremonimester.

Mosjøen begravelsesbyrå kan bistå familien i valg av musikk.

Noen av våre samarbeidende solister:

 

 

KennethTest

EllenTest


Untitled-5

SjalgFotoTest