Seremonien

Et verdig farvel

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. En god og personlig seremoni er en håndsrekning til familie og venner som skal ta farvel.

Vi legger stor vekt på å etterkomme ønsker fra de nærmeste. De siste årene har den gamle skikken med syning hatt en renessanse. Syning vil si at vi åpner for at de som ønsker det kan se avdøde i kisten, gjerne noen dager før seremonien. En slik minnestund i forkant av seremonien kan gjøre avskjeden litt lettere.Avdøde kan ha hatt ønsker for egen gravferd. Etterlatte kan ha særlige behov. Spør oss om hva som lar seg gjennomføre. Vi har kunnskap, blant annet om regler og forordninger i ulike seremonirom. Vi har også lang erfaring i å komme frem til løsninger som familien kan samles om.Vi anbefaler at familien kommer til seremonirommet 30 minutter før seremonien skal begynne. Rommet er da ferdig pyntet, og familien tar plass foran. Byrået tar bilder i seremonirommet før familien kommer. Disse ettersendes i et minnealbum en tid etter seremonien.